Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

fallenangel69
1579 b396
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
fallenangel69
9272 9eaf 500
fallenangel69
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
fallenangel69
4161 7c85
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
7679 e060 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
2005 5dcf
fallenangel69
9930 05f3
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
1966 8cbf 500
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
9714 6308
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
6336 4e3d
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
2838 2b6e
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viabeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
1717 7ed0
Reposted fromnfading nfading viabeautysuccubus beautysuccubus
fallenangel69
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaxannabelle xannabelle
fallenangel69
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
fallenangel69
3216 58ee 500
Reposted frompanikea panikea vialaluna laluna
fallenangel69
3690 c418
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl