Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

fallenangel69

Nigdy nie pomyl, kiedy ona ma ochotę na pieprzenie, a kiedy na miłość. Nie ma nic gorszego dla kobiety, która chce ostrego rżnięcia – zaczynając od zerwania majtek jednym gwałtownym ruchem, a kończąc na zasłonięciu ust dłonią i szarpnięciu za włosy, a dostaje czterdziestopięciominutową grę wstępną połączoną z ssaniem jej sutków, 645 pogładzeniami prawego uda i dwudziesto- minutowym lizaniem pępka. Po trzech minutach ma ochotę walnąć delikwenta szpilką prosto w łeb i wrzasnąćmu prosto do ucha: „Ale zerżniesz mnie w końcu???!!!”.

— Piotr C. PoKOLENIE IKEA KOBIETY
Reposted frompanikea panikea

September 23 2017

fallenangel69
4856 4d8a
Reposted fromzciach zciach viapodprzykrywka podprzykrywka
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaIzzy721 Izzy721
6661 5d2e

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viaIzzy721 Izzy721
fallenangel69
4274 d6ae 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721
fallenangel69
Reposted fromjasminum jasminum viaIzzy721 Izzy721
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaIzzy721 Izzy721
fallenangel69
1665 ab3f 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaIzzy721 Izzy721
fallenangel69
Reposted fromolgazet olgazet viablonde-troubelle blonde-troubelle
fallenangel69
5974 e88d 500
Reposted fromPoranny Poranny viajagodowykubek jagodowykubek
fallenangel69
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viaSzczurek Szczurek
fallenangel69
9412 847c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaDeathlylost Deathlylost
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaDeathlylost Deathlylost
fallenangel69
1409 6eba
Bike lane motherfucker
Reposted fromPsaiko Psaiko viadarthsadic darthsadic
fallenangel69
9396 ffad
czy wyglądają tak?
Reposted fromfall fall viadarthsadic darthsadic
fallenangel69
0530 0ec1
Reposted fromdarthsadic darthsadic
fallenangel69
9228 3637
fallenangel69
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil vialaluna laluna
9861 b91d 500
Reposted frompurple-butterlies purple-butterlies vialaluna laluna

July 10 2015

fallenangel69
5944 e63d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl